• La literatura, la pintura, la música... tenen moltíssimes regles, però no n'hi ha cap que sigui obligatòria
  • Enric Casasses. Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (2020)

Normes

Publicar a la Revista de Catalunya

Consideracions

La Revista de Catalunya no es compromet a retornar els originals rebuts no demanats ni a mantenir correspondència amb els autors.
S'admeten articles exclusivament assagístics i interpretatius. Rigorosos en el seu contingut però de lectura amable.
La Revista de Catalunya no es fa càrrec de les opinions expressades pels autors.

CONDICIONS DE PUBLICACIÓ

Per a qualsevol proposta d'article, ressenya, entrevista o suggeriments de temes a tractar, envieu-nos una sinopsi a l'adreça revistadecatalunya@gmail.com i, si s'escau, el document adjunt amb el text ja redactat segons els criteris de publicació

Els articles publicats són propietat de la Revista de Catalunya i no podran ser publicats en altres mitjans sense autorització expressa de la revista. Els col·laboradors cedeixen una llicència permanent i no exclusiva dels articles i/o ressenyes i/o entrevistes. La Revista de Catalunya pot fer ús dels originals per a la seva publicació tant en format digital com en paper amb l'objectiu de fer-ne una major difusió.

Els originals s'han d'enviar en format digital a l'adreça revistadecatalunya@gmail.com i han d’anar acompanyats de les dades següents:

- nom i cognoms, número de telèfon, adreça postal i adreça electrònica.

- Els articles se signaran amb el nom i els dos cognoms (els col·laboradors han d’indicar si volen els cognoms enllaçats amb la lletra “i” o no).

- Cal que l’autor indiqui com vol signar l’article (càrrec, professió, etc.).

Sistema d’avaluació

Els originals seran sotmesos a la valoració del consell de redacció.  En alguns casos també obtindran l'avaluació dels membres del comitè assessor i/o d'experts externs.

Normes de publicació

ARTICLES

1) Els articles han de tenir una extensió màxima de 22.000 caràcters comptant espais (sense notes a peu de pàgina), la qual cosa equival a unes 10 pàgines, a un cos 12 de la lletra Times New Roman i 1,5 d'interlínia. Els articles destinats a la secció “Revista de les arts” poden tenir una extensió màxima de 40.000 caràcters comptant espais (unes 20 pàgines com a màxim), i han de seguir les mateixes indicacions que la dels altres articles.

2) Els textos aniran sense notes a peu de pàgina (tampoc no hi ha d’haver notes al final del text).

3) Es recomana que els mateixos autors introdueixin epígrafs al llarg dels articles.

4) Si cal citar, la citació haurà de ser “citació americana” dins del text (M. Vayreda 2003: 149). Al final de l’article s’inclourà la bibliografia, ordenada alfabèticament, d’acord amb els models següents:

a) Llibre: Cognom(s) (en versaletes), Inicial(s) de l'autor. Any de publicació entre parèntesis. Títol del llibre (en cursiva). Lloc d'edició: editorial, pàgines a què es fa referència. Exemple: Vayreda, M. (2003). Records de la darrera carlinada. Barcelona: L'Avenç, ps. 32-38.

b) Article: Cognom(s) (en versaletes), Inicial(s) de l'autor. Títol de l'article (entre cometes). Títol de la revista (en cursiva), volum, número (any entre parèntesis), pàgines. Exemple: Iribarren, T. (2004). “James Joyce a Catalunya (1921-1936)”. Els Marges, núm. 72 (2004), ps. 21-44.

c) En el cas dels articles de diari, se citen com les revistes, però, en lloc de citar només l’any, citarem la data del diari. Exemple: Riba, Carles (1931). “Laura a la ciutat dels sants, per Miquel Llor”. La Publicitat (10.IV).

d) Si citem una part d’un llibre, ho farem de la manera següent: Cognom(s), Inicial(s) de l’autor. Any de publicació entre parèntesis. Títol de la part entre cometes. A: Títol del llibre en cursiva. Lloc d’edició: editorial, pàgines a les quals es fa referència. Exemple: Arnau, Carme (1987). “Miquel Llor i el tantalisme”. A: Marginats i integrats en la novel·la catalana (1925-1938). Barcelona: Edicions 62, ps. 19-50.

e) Document: arxiu on és dipositat: nom de la secció, número de la caixa i/o del lligall, folis o pàgines (data). Exemple: AHUB: Actes Universitat Autònoma, vol. 2 (16-12-1938).

f) En la transcripció de documents, normalitzem l’accentuació, la puntuació i les minúscules i majúscules.  

e) Les citacions en llengües diferents del català es posen en rodona.

g) Les cometes que s’han d’utilitzar en els articles de la Revista de Catalunya són les cometes altes (“ ”). Si dins les cometes altes cal posar unes altres cometes, es faran servir les angulars (« »).

La transcripció de documents es fa d'acord amb les normes seguides per l'Editorial Barcino en la col·lecció “Els nostres clàssics”. Els castellans s'ajusten als criteris utilitzats per l'editorial Espasa Calpe en la col·lecció “Clásicos Castellanos”. En el cas d'altres llengües, s'apliquen les normes més usuals per a cadascuna. Per a la traducció de textos clàssics s'utilitzen preferiblement les traduccions publicades per la Fundació Bernat Metge.


RESSENYES

- Han de ser treballs inèdits.

- Extensió: de 6.000 a 10.000 caràcters comptant espais (de 3 a 5 pàgines).

- Cal esmentar l'autor del llibre, el títol, el lloc de publicació, l'editorial, l'any i el nombre de pàgines del llibre.


ENTREVISTES

- Han de tenir un màxim de 22.000 caràcters comptant espais, és a dir, unes 10 pàgines + les fotografies corresponents (un màxim de 4) i amb el peu de foto corresponent.


MATERIAL GRÀFIC PER A LA SECCIÓ  “Revista de les arts” (arts visuals – música – cinema – arquitectura)

Cal que l’autor faciliti a la revista les fotos corresponents amb el permís de publicació i amb la màxima qualitat. Les fotos es podran enviar a la redacció de la revista en un CD o en un arxiu “zip” per correu electrònic i amb les característiques següents:

- El format de les imatges ha de ser un PDF.

- Resolució 300 pp.

- Mida de la imatge no superior a 12 x 18.

- Amb els peus de foto corresponents.

- Cos de lletra de les llegendes, si ni ha, 10 d’una Bembo.Botiga

Comprar números anteriors

Si et falta algun dels números de la Revista de Catalunya, pots adquirir-los fàcilment. Indica'ns els números que t'interessen i te'ls farem arribar.
Subscriptors

Vull subscriure'm a la Revista de Catalunya

Preu subscripció anual:

65 € / any

Europa: 78 € / any

Resta del món: 120 $ / any

La nostra web RevistadeCatalunya.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a personalitzar la navegació i millorar els seus serveis. Si continues navegant entenem que n'acceptes el seu ús de conformitat amb la nostra Política de Cookies.
Veure més informació | Tancar