Un nou monogràfic

Amb aquest volum monogràfic al lingüista Joan Coromines i Vigneaux (Barcelona, 1905- Pineda de Mar, 1997), hereu intel·lectual del «seny ordenador de la llengua catalana», Pompeu Fabra, la Fundació Revista de Catalunya i la Fundació Pere Coromines, amb la col·laboració de la Fundació “la Caixa”, commemoren el vint-i-cinquè aniversari de la mort de l’autor dels magnes Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana (1980-2001, 10 vols), Onomasticon Cataloniae (1989-1997, 8 vols) i, amb José A. Pascual, del Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico (1980-1991, 6 vols.).

Aquest volum monogràfic —Joan Coromines, vida, obra i circumstàncies—ofereix, ampliada i actualitzada, una visió detallada de l’aportació científica, intel·lectual i cívica del nostre lingüista. Amb «El triomf de la voluntat», Carles Duarte i Montserrat passa revista, de manera global i ponderada, a l’aportació polièdrica de la seva vida i la seva obra. Joan Pujadas signa unes «Notes biogràfiques» minucioses posades al dia. I Àlvar Maduell, amb «La llarga llista de les mil excursions», revisa la passió excursionista de Coromines, indestriable de la seva vocació filològica. Un entranyable «Àlbum familiar» de fotografies il·lustra el volum, que es clou amb una exhaustiva «Bibliografia», a cura de Josep Ferrer i Costa.

COMPARTEIX