Condicions de publicació

Publicar a la Revista de Catalunya

Advertència:

La redacció de “Revista de Catalunya” accepta per a la seva consideració tots els originals rebuts, però no es compromet a tornar-los ni a mantenir cap mena de correspondència sobre aquests articles, excepte quan hagin estat sol·licitats. 

“Revista de Catalunya” no es fa responsable de les opinions expressades pels seus col·laboradors.

Normes de publicació i avaluació

Condicions

S’admeten articles exclusivament assagístics i interpretatius. Rigorosos en el seu contingut, però de lectura amable.

Per a qualsevol proposta d’article, ressenya, entrevista o suggeriments de temes a tractar, envieu-nos una sinopsi a l’adreça revistadecatalunya@gmail.com i, si s’escau, el document adjunt amb el text ja redactat segons les normes de publicació.

Els articles publicats són propietat de la Revista de Catalunya i no podran ser publicats en altres mitjans sense autorització expressa de la revista. Els col·laboradors cedeixen una llicència permanent i no exclusiva dels articles i/o ressenyes i/o entrevistes. La Revista de Catalunya pot fer ús dels originals per a la seva publicació tant en format digital com en paper amb l’objectiu de fer-ne una major difusió.

Els originals s’han d’enviar en format digital a l’adreça revistadecatalunya@gmail.com i han d’anar acompanyats de les dades següents: Nom i cognoms, número de telèfon, adreça postal i adreça electrònica.

Els articles se signaran amb el nom i els dos cognoms al començament i al final de l’article.

Sistema d’avaluació

Els articles, les ressenyes i les entrevistes hauran de ser originals i inèdits i no estar aprovats per a la seva publicació en un altra revista.

La llengua de la revista és el català. Excepcionalment, s’admetran articles (i ressenyes) en altres llengües per raons explícites. L’autor autoritzarà  la seva traducció al català.

Els originals seran sotmesos a la valoració del consell de redacció. En alguns casos, també obtindran l’avaluació dels membres del comitè assessor i/o d’experts externs.