“90 anys de la Revista de Catalunya (1924-2014)”. Jornada Acadèmica

Amb motiu dels 90 anys de vida de la Revista de Catalunya, el divendres 31 d’octubre de 2014 va tenir lloc a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona una Jornada Acadèmica organitzada pels professors Josep M. Murgades i Josep M. Domingo i, Joan Tres, membre del consell de redacció de la revista. Secretària: Meritxell Talavera

Presentació

“Es compleix enguany el 90è aniversari de la fundació, per obra d’Antoni Rovira i Virgili, de la Revista de Catalunya. Tot i el règim polític d’hostilitat llavors imperant contra aquest país, i tot i l’altre règim que, després de la Guerra Civil, encara més aferrissadament genocida, va prosseguir-se’n, el cert i positiu és que aquesta publicació emblemàtica ha perdurat, amb els inevitables daltabaixos de rigor, fins als nostres dies. Des del màster oficial interuniversitari «Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes», ofert conjuntament per la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, així com des del projecte de recerca FFI2011-24539, sobre «Creació i crítica catalanes dels segles XIX i XX», s’ha cregut oportú, en qualitat d’activitat complementària d’aquell, i de sessió de treball d’aquest, de commemorar la tal efemèride aniversarial. I de fer-ho en tant que reconeixença i homenatge, des de la institució universitària, a l’exemple de continuïtat exigent constituït per la Revista de Catalunya, sempre al servei de l’alta divulgació cultural en la llengua del país” (Josep M. Murgades / Maria Sevilla, 2014).

Programa i participants:

Joaquim Capdevila (Universitat de Lleida), «La Revista de Catalunya (1924-1938) en el primer desenvolupament de la premsa moderna d’alta cultura a Catalunya».

Maria Campillo (GELCC – Universitat Autònoma de Barcelona), «Sobre “la nostra qualitat possible”: la Revista de Catalunya durant la guerra i l’exili».

Jordi Malé (Universitat de Lleida), «La represa de la Revista de Catalunya per obra de Max Cahner»

Josep M. Roig Rosich (Universitat Rovira i Virgili), «La Revista de Catalunya: reptes del present i propostes de futur»

COMPARTEIX