Des d’ara participem a la plataforma RACO

Des d’ara Revista de Catalunya integra la plataforma RACO.

La nostra revista escrita en català, amb una periodicitat trimestral (quatre números anuals), s’estructura en diferents seccions —i un dossier monogràfic—, amb articles que van des de l’especulació teòrica fins a l’anàlisi i la crítica de la realitat cultural, social, històrica, política, econòmica i científica, amb un èmfasi especial en la literatura, les arts plàstiques, el teatre, el cinema i la música.

La principal finalitat de RACO és augmentar la visibilitat i consulta de les revistes que inclou i difondre la producció científica i acadèmica que es publica a revistes catalanes. Aquesta finalitat es concreta en tres objectius:

– Impulsar l’edició electrònica de revistes catalanes
– Ser la interfície que permeti la consulta conjunta de totes les revistes
– Facilitar els instruments per a la seva preservació

RACO és un projecte del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya i de la Biblioteca de Catalunya i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

 

COMPARTEIX