“Apropar Luter als llecs”

Poc ens podíem imaginar que la celebració dels 500 anys del naixement de la Reforma tindria una repercussió tan gran a casa nostra. Per commemorar aquesta fita s’han organitzat exposicions, conferències i concerts i s’hi han dedicat programes de ràdio i televisió i articles en la premsa escrita, i s’ha aconseguit donar una repercussió inusitada a aquesta efemèride, atesa la nostra tradició històrica domi-nada per la ignorància o l’animadversió cap a Luter i els reformats. Encara conservo el text de la conferència que va pronunciar Ricardo García Villoslada el 15 de gener de 1973 a la Fundación Universitaria Española, institució que també la va publicar. Amb el títol “Lutero visto por los historiadores católicos del siglo XX”, García Villoslada intentava fer una aproximació al reformador recuperant escrits d’historiadors i teòlegs, a partir dels quals pretenia…

COMPARTEIX