Editorials

“Cal que el ‘pacte fiscal’ vagi bé , o vagi malament”

Jordi Manent i Tomàs

Revista 275-277 (2012)

Diàlegs

Vicenç Villatoro entrevista Øivind Andersen

Vicenç Villatoro

Revista 287