“Referèndums d’independència. Catalunya en perspectiva”

És legítima la independència política d’un territori en una democràcia liberal? On se situa el referèndum de l’1 d’octubre de 2017, celebrat a Catalunya, en relació amb la política comparada dels casos de referèndums d’independència del món?
La primera qüestió, de caràcter normatiu, polític i moral, la vam analitzar en treballs anteriors a partir de les respostes proporcionades per les diferents teories actuals de la democràcia. Bàsicament destacàvem que les respostes sobre legitimitat que es donaven fa dècades resulten avui insuficients tant per motius normatius com per motius institucionals (Requejo 2002, 2005, 2017). També cal incloure en la resposta característiques del sistema institucional en què ens situem i, sobretot, el context específic del cas analitzat. Cal evitar, així, donar respostes simples i generals a les demandes de secessió. Una secessió pot ser legítima o més legítima en alguns casos que en altres. Les anàlisis

COMPARTEIX