El nostre monogràfic tot un referent d’avui 8 de març

El compromís de la RdC resta explícit amb l’edició del volum Feminismes. Subjectes del nou mil·leni, de la col·lecció “Edicions de la Revista de Catalunya”, coordinat per la nostra directora, Lluïsa Julià.

En aquests moments, però, el pensament feminista encapçala, tout court, el discurs polític, social i cultural, en un context que malda per canviar l’antic pacte social. És a dir: se situen en el centre del debat públic, en el qual s’inscriu aquest monogràfic. Reconeguts en els seus distints camps de treball, les teòriques i teòrics socials i de la política, escriptores i crítiques culturals a qui he demanat col·laborar-hi exposen la seva visió i aporten elements per analitzar el passat, el present i els possibles horitzons. Molts dels noms congregats combinen la investigació i l’escriptura amb projectes en el camp de l’acció. Fet que articula una xarxa de relacions humanes, que és una de les bases del discurs feminista. Lluïsa Julià Capdevila

En vull veure més+