Monogràfics

I/2016 Impacte econòmic de la independència

Coordinat per Oriol Amat i Modest Guinjoan

L’ impacte econòmic de la independència de Catalunya és un tema que ha estat objecte d’una gran quantitat de llibres i informes, sense comptar els elaborats per la Generalitat. Només des del 2005 hem comptabilitzat més de tres-centes publicacions que el tracten amb major o menor profunditat. La Revista de Catalunya se suma a l’estudi d’un tema tan transcendental i dedica aquest número monogràfic a analitzar les causes i les conseqüències econòmiques de la independència de Catalunya, amb un èmfasi especial en el període transitori. Es tracta d’una anàlisi tècnica, feta des del punt de vista econòmic. L’exercici és, de fet, similar al que va fer l’any 2014 la Comissió d’Economia Catalana del Col·legi d’Economistes de Catalunya (Economia de Catalunya: Preguntes i respostes sobre l’impacte econòmic de la independència, Barcelona 2014), però actualitzat i aportant a l’anàlisi un aspecte que en aquell treball no es va considerar: el període transitori. Per fer-ho s’ha demanat a un grup ampli d’economistes i pensadors rellevants del país que donin la seva visió.

Quim Torra: Solvència, rigor i excel·lència

Oriol Amat i Modest Guinjoan: Presentació

ARTICLES

Albert Carreras i Manel Larrosa: Un Estat en contra

Miquel Puig Raposo: Mites i realitats del període transitori

Jordi Angusto: Catalunya i la Unió Europea

Elisenda Paluzie: Estructures d’Estat

Josep Pedrol: Impacte de la independència en l’ocupació

Núria Bosch i Marta Espasa Queralt: La Hisenda catalana

Albert Carreras: Recaptació i despesa pública

David Ros Serra i Pere Miret: Endeutament i independència

Joan M. Mateu Pérez i Pere Miret: La qualificació creditícia de Catalunya

Josep M. Forné: L’estat del benestar

Concepció Patxot i Guadalupe Souto: Les pensions en la Catalunya Estat

Germà Bel: Les infraestructures en l’Estat català

Xavier Cuadras i Modest Guinjoan: Quin risc de boicot comercial?

Francesc Raventós: Impacte en les empreses i multinacionals

Oriol Amat i Modest Guinjoan: Conclusions

Monogràfics

I/2016 Impacte econòmic de la independència

Coordinat per Oriol Amat i Modest Guinjoan