“El fil roig d”un col·lecionista”

El gran escultor Auguste Rodin deia, i ho comparteixo, que l’art és la missió més sublim de l’home, perquè és l’exercici del pensa-ment que cerca comprendre el món i fer-lo comprendre. L’art cal que inspiri un esdeveniment i un ressorgiment en nosaltres mateixos i també ha d’incitar-nos a descobrir i a admetre noves aparicions; perquè l’art és una eina al servei del xoc estètic, del xoc ètic també, del xoc espiritual. Per això m’apassiona l’art i per això vaig fent una col•lecció. Però, una col•lecció, neix o es fa? En cl meu cas, la col·lecció no va néixer ja feta, sinó que s’ha anat fent i es continua fent. S’ha anat construint, a poc a poc al començament (Ja fa quasi vint-i-cinc anys).

COMPARTEIX