Jordi Porta: un homenatge

En record de Jordi Porta i Ribalta, us oferim, en lectura oberta, una de les aportaciones que l’activista cultural va publicar a la nostra revista (núm. 314).

És un dels millors homenatge que li podem fer.

Les dècades dels anys seixanta i setanta del segle passat van ser particularment importants per al nostre país. Del 1971 al 1977, l’Assemblea de Catalunya va constituir una plataforma unitària de l’antifranquisme present en bona part de les organitzacions culturals i socials del país. Aquest antifranquisme també era present en algunes organitzacions de caire catòlic. Això explica que algunes de les reunions més importants de l’Assemblea de Catalunya es fessin en diverses parròquies, per exemple, la que va tenir lloc a l’església de Sant Agustí, al barri del Raval, o la de Maria Mitjancera, ara fa cinquanta anys. L’Assemblea de Catalunya agrupava l’oposició catalana i social contra la dictadura del general Franco, el qual va morir el 20 de novembre de 1975. L’Assemblea es va dissoldre el 1977 amb el retorn, tot i les limitacions imposades per alguns militars, de la democràcia parlamentària. 

COMPARTEIX