Per què el protestantisme no va arrelar a Catalunya?

Normalment quan hom formula aquesta pregunta rep una resposta immediata afirmant que aquest fet es deu a l’acció de la Inquisició. La Inquisició fou una institució, d’arrels medievals, que va ser durament emprada com a punta de llança, com a arma destra contra qualsevol dissidència teològica o organitzativa que es formulés respecte d’una Església catòlica enrocada a Roma, i que jutjava qualsevol crítica, per fonamentada que fos, com un atac deliberat contra la seva doctrina i contra el seu rol atemporal i universal. Quina era, però, la situació de l’Església catòlica a inicis del segle XVI? Perquè va esclatar la Reforma de Luter, i la d’altres reformadors, i perquè va triomfar parcialment? A començaments del segle XVI succeeixen simultàniament a Europa una sèrie de fenòmens revolucionaris que canviaran per sempre la fesomia del continent. S’entenen com a revolucionaris una sèrie de fets disruptius que faran que la manera de pensar i/o de viure canviï per sempre.

COMPARTEIX