Revistes

Amb una periodicitat trimestral (quatre números anuals), la revista, escrita íntegrament en català, s’estructura en diferents seccions amb articles que van des de l’especulació teòrica fins a l’anàlisi i la crítica de la realitat cultural, social, històrica, política, econòmica i científica, amb un èmfasi especial en la literatura, les arts plàstiques, el teatre, el cinema i la música. A més dels articles, també hi trobareu  entrevistes, cròniques, comentaris crítics, ressenyes bibliogràfiques i altres textos que en faciliten la funció informativa seriosa.