Revistes

Revista de Catalunya 301: “Repara el món. La literatura catalana i el procés”, de Xavier Pla

Amb l’editorial “Reparar el món. La literatura catalana i el procés” a càrrec de Xavier Pla, encetem el número 301 de la Revista.  La secció d’Opinió és a càrrec de Joan Ramon Resina i Vicenç Villatoro .

A la secció de Mirador hi tenim temes de llengua, art, literatura i ball, museística i economia: Gemma Caballer ens porta “Josep Maria Trias peitx: un català entre els quàquers”, Maria Toldrà signa un article dedicat a Eulàlia Duran titulat “La renovació dels estudis sobre la història de la cultura catalana a l’edat moderna”. Aleix Cort ens present un original article que barreja la poesia de Foix amb el ball “És quan plou que ballo sol. J.V. Foix a través del ball, una primera aproximació”.

Frederic Ribas ens parla de capitalisme, en un article titulat, precisament, “About capitalism. For whom the bell tolls” i Eusebi Casanelles, repassa “El sistema territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya: un projecte d’estat”. Joaquim Arenas parla dels inicis de l català a l’escola “L’epopeia cívica de recuperar el català a l’escola, fonament de l’escola catalana”. David Paloma clou la secció de mirador amb “La concreció de la llengua estàndard: algunes observacions sobre l’herència del Congrés de Cultura Catalana”.

A l’espai dedicat a inèdits hi trobem una carta de Joan Subias Galter a Salvador Dalí, que ens presenta i contextualitza Joaquim Nadal. A l’apartat Diàlegs, Xènia Bussé conversa amb els escriptors Joaquim Carbó i Tina Vallès a “Els fils que trenen generacions de lectors”. A la Revista de les Arts, Eva Vàzquez ens presenta “El Noucentisme a Girona: una revisió” i finalment, encapçalant la Revista dels Llibres, Carme Gregori parla de “La construcció del llegat intel·lectual de Josep Massot i Muntaner: la sèrie “Escriptors i erudits contemporanis “(1996-2013).

A l’Espai de Lectura hi tenim ressenyes que signen David Ginard Féron, Jseop Lluís Martín Berbois i Frederic Ribas.

El número 301 s’acaba amb els índexs dels articles apareguts als números corresponents a 2017, del 297 al 300, així com els llibres editats per la Revista durant el mateix any.

EDITORIAL

Xavier Pla: Reparar el món. La literatura catalana i el procés           

OPINIÓ

Joan Ramon Resina: La intolerància ha canviat de signe                                        

Vicenç Villatoro: Transicions a mitges

MIRADOR

Gemma Caballer Albareda: Josep Maria Trias Peitx: un català entre els quàquers                                                                                                      

Maria Toldrà i Sabaté: Eulàlia Duran i Grau: la renovació dels estudis sobre la història de la cultura catalana a l’edat moderna                                           

Aleix Cort: És quan plou que ballo sol. J.V. Foix a través del ball, una primera aproximació  

Frederic Ribas: A l’entorn del capitalisme. Per qui sonen les campanes?

Eusebi Casanelles Rahola: El sistema territorial del Museu de la Ciència  i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC): un projecte d’estat                               

Joaquim Arenas i Sampera: L’epopeia cívica de recuperar el català a l’escola fonament de l’escola catalana                                                  

David Paloma: La concreció de la llengua estàndard: algunes observacions sobre l’herència del Congrés de Cultura Catalana          

INÈDITS

Joaquim Nadal i Farreras: Una altra carta inèdita de Joan Subias Galter a Salvador Dalí Domènech

DIÀLEGS

Xènia Bussé: Els fils que trenen generacions de lectors.Conversa amb Tina Vallès i Joaquim Carbó

REVISTA DE LES ARTS

Eva Vàzquez: El Noucentisme a Girona: una revisió        

REVISTA DELS LLIBRES

Carme Gregori Soldevila: La construcció del llegat intel·lectual de Josep Massot i Muntaner: la sèrie “Escriptors i erudits contemporanis” (1996-2013)  

Espai de Lectura

David Ginard Féron, Josep Lluís Martín i Berbois, Frederic Ribas

Índexs

Índex dels articles apareguts als números 297-300 i als dos llibres del 2017 (01/2017 i 02/2017)        

Índex de les ressenyes de llibres aparegudes als números 297-300 (2017)

 

Revistes

Revista de Catalunya 301: “Repara el món. La literatura catalana i el procés”, de Xavier Pla