Revistes

Revista de Catalunya 313: dossier “Polítiques públiques i arts escèniques”

EDITORIAL

Agustí Pons: Ser independentista, avui

OPINIÓ

Vicenç Villatoro: Democràcia? Quina democràcia?

Salvador Cardús: Les moltes cares de la cohesió social a Catalunya

MIRADOR

Oriol Dueñas: Maria Companys, en el nom del pare

Frederic Ribas: J.M. Batista i Roca, alta política a l’exili

DOSSIER: Polítiques públiques i arts escèniques

Francesc Foguet: Polítiques públiques i arts escèniques

Ramon Aran Vilà: Pilotar el Principat en temps de crisi. L’etapa Albertí al TNC (2012-2020)

Joan Tomàs Martínez: Illes Balears. Entre la inacció i la industralització

Ramon R. Rosselló: País Valencià. Canvis i reptes de la gestió teatral en el segle XXI

DIÀLEGS

Adolf Beltran Xandri: Entrevista a Raúl Garrigasait. Cal parlar de la minorització de la llengua: una república sense el català no tindria cap sentit

REVISTA DE LES ARTS

Santos M. Mateos Rusillo: Un Opel, dues estufes, música i periodistes. Notícies inèdites sobre “L’art catalan du Xe au XVe siècle a París (1937-1939)”

REVISTA DE LLIBRES

Pere Ballart: Sis propostes per a un poeta del mil·leni: Magí Sunyer

Xavier Serrahima: Antoni Vidal Ferrando. Quan escrius has de crear espais de llibertat

Guiller Carrera: Magí Sivillà, cronista nacional de la guerra dels Segadors

 

 

 

 

Revistes

Revista de Catalunya 313: dossier “Polítiques públiques i arts escèniques”